Τρίτη 20 Ιουλίου 2021

ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΙΠΑΚΙΑ

 

Από έγκυρες πηγές ενημερωθήκαμε για τις προδιαγραφές των νέων τύπου δελτίων ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών, όπου εναρμονίζονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157 (20/6/2019), για την ενίσχυση της ασφάλειας των Δ.Τ. των πολιτών της Ένωσης και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους που ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας.
   Έχει δρομολογηθεί η νέα Ελληνική ηλεκτρονική ταυτότητα να έχει τριπλή χρήση, να είναι Ταυτότητα, Ταξιδιωτικό Έγγραφο και Κάρτα Πολίτη, θα εμπεριέχει δύο τσιπ, ένα ανέπαφο για την ταυτοποίηση και ένα με επαφή για την Κάρτα Πολίτη.
   Υπενθυμίζουμε ότι η έννοια της Κάρτας Πολίτη ακούστηκε στην χώρα για πρώτη φορά στις 11/09/2010 από τον Γ. Παπανδρέου, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πριν από τις Μνημονικές συμβάσεις, πριν την θέσπιση αυτών των κανόνων της Ε.Ε.. Βεβαίως τις ηλεκτρονικές ταυτότητες επιδίωκαν να εκδώσουν πριν το 2000. Είναι αυτονόητο, ότι πριν 11 χρόνια ήδη είχαν αναλυτικά σχεδιάσει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με την ηλεκτρονική μετάβαση της χώρας σε βάθος δεκαετίας στην νέα ψηφιακή εποχή της Παγκοσμιοποίησης, εντάσσοντας σήμερα το ισχυρότερο εργαλείο τους, την Τεχνητή Νοημοσύνη, με κόστος δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, παρόλο που η χώρα βρισκόταν σε καθεστώς πτώχευσης. Λεφτά υπήρχαν και θα υπάρχουν, αλλά όχι για το λαό αλλά από τον λαό, που το έχουν απομυζήσει.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΑΝΕΠΑΦΟ ΤΣΙΠ RFID
    Η Ε.Ε. με τον ανωτέρω κανονισμό στο άρθρο 1 κεφ. 11  «δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν δελτία ταυτότητας ή έγγραφα διαμονής, όταν αυτά δεν προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία  …». Στο κεφ. 12 αναφέρεται ότι «δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να αποδέχονται, με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, έγγραφα διαφορετικά από τα ταξιδιωτικά έγγραφα, για λόγους ταυτοποίησης, όπως οι άδειες οδήγησης» (αυτό ισχύει στην Βρετανία). Στο κεφ. 13 «τα έγγραφα ταυτοποίησης που εκδίδονται για πολίτες των οποίων τα δικαιώματα της ελεύθερης κυκλοφορίας έχουν περιοριστεί σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία και τα οποία αναφέρουν ρητά ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ταξιδιωτικά έγγραφα δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού». Δηλαδή αν κάποιος δεν έχει σκοπό να ταξιδέψει στην Ε.Ε. δεν υποχρεούται να αλλάξει ταυτότητα, φυσικά όποιος το επιθυμεί μπορεί να χρησιμοποιήσει το διαβατήριο του για να ταξιδέψει μέσα και έξω από την Ε.Ε.
    Στα κεφ. 18 και 22 προσδιορίζονται τα βιομετρικά προσωπικά δεδομένα των ταυτοτήτων, έτσι η Ελληνική Ταυτότητα θα έχει βιομετρική ηλεκτρονική φωτογραφία και δύο ηλεκτρονικά δαχτυλικά αποτυπώματα τα οποία θα αποθηκεύονται στο ανέπαφο τσιπάκι τύπου RFID και που θα έχει χωρητικότητα πάνω από 64 kb (1 byte = 1 γράμμα/σύμβολο, συνολικά 64000 σύμβολα), έτσι η ταυτότητα θα είναι παράλληλα και ταξιδιωτικό έγγραφο. Εκτός από τα βασικά στοιχεία του κατόχου του, στο ανέπαφο τσιπ θα περιλαμβάνεται τον ΑΜΚΑ ή τον μοναδικό αριθμό μητρώου πολίτη, προαιρετικά την ομάδα αίματος, τα στοιχεία της Ζώνης Μηχανικής Ανάγνωσης, τους μηχανισμούς ασφάλειας κλπ.
   Στο άρθρο 4 του ανωτέρω κανονισμού της Ε.Ε. αναφέρει ότι τα δελτία ταυτότητας έχουν ελάχιστη διάρκεια ισχύος πέντε ετών και μέγιστη διάρκεια ισχύος δέκα ετών. Στο άρθρο 5 τα δελτία ταυτότητας που δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας θα λήγουν το αργότερο στις 3 Αυγούστου 2026. Ο κανονισμός της Ε.Ε. εφαρμόζεται από τις 2 Αυγούστου 2021 και είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του για κάθε μέλος κράτος της Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟ ΤΣΙΠ ΜΕ ΕΠΑΦΗ
       Το τσιπ που θα χρησιμοποιούν οι πολίτες δεν  επιτρέπει η Ε.Ε. να έχει βιομετρικά χαρακτηριστικά του κατόχου της, συνεπώς  προστίθεται το τσιπ με επαφή, που θα αποθηκεύονται πληροφορίες με ελάχιστη χωρητικότητα 32 kb και θα διασφαλίζει την πρόσβαση του κατόχου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες διακυβέρνησης, δηλαδή θα είναι «Κάρτα Πολίτη». Έτσι δημιουργείται ο Αριθμός Μητρώου Πολίτη, δηλαδή ο νέος ενιαίος αριθμός που θα χρησιμοποιείται για την διασύνδεση των δεδομένων των δημόσιων υπηρεσιών με τον πολίτη. Με αυτό τον τρόπο, αυτόματα ο πολίτης μετατρέπεται σε έναν αριθμό, έτσι γίνεται αριθμοποίηση του προσώπου, που χρησιμοποιούσαν κάποτε οι Ναζί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Φαίνεται να αναβιώνουν τις αξέχαστες εποχές της Γερμανικής κατοχής, του φασισμού και Ναζισμού, τότε που θανάτωσαν εκατομμύρια γυναικόπαιδα.
    Οι πολίτες θα εγγράφονται  για να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή ταυτότητα πολίτη. Θα μπορούν να ελέγχουν τα προσωπικά δεδομένα τους και πως θα χρησιμοποιούνται. Θα είναι σχεδιασμένη ώστε να είναι επεκτάσιμη για την προσθήκη επιλέον υπηρεσιών. Θα υπάρχει πρόσβαση στα 4 κύρια μητρώα:  Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και Αριθμό Εθνικού Δημοτολογίου. Θα εμπεριέχει την ψηφιακή υπογραφή που θα αντικαταστήσει την ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα, ώστε να διακινούνται έγγραφα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
    Για την λειτουργία της θα πραγματοποιείται συλλογή δεδομένων πρόσβασης: τοποθεσία, στοιχεία δικτύου όπως ΙΡ διεύθυνση, τα δεδομένα της συσκευής εισόδου κλπ.
    Θα υπάρχει εφαρμογή για κινητά η οποία θα ταυτοποιεί τον χρήστη με PIN, Δαχτυλικό Αποτύπωμα, Αναγνώριση Προσώπου. Θα υπάρχουν και τα στοιχεία ταυτότητας του πολίτη.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ – ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΟΛΑ ΜΕ ΤΣΙΠ
   Υπολογίζεται ότι θα έχουν εκδοθεί τουλάχιστον 30 εκατομ. έγγραφα ασφαλείας σε 10 χρόνια και περίπου 8.5 εκατομ. ταυτότητες σε 5 χρόνια.
Πέρα από τις ταυτότητες θα εκδοθούν Διαβατήρια, Άδειες Διαμονής για τους μετανάστες, πρόσφυγες κλπ, και Άδειες Οδήγησης.
   Οι άδειες παραμονής θα είναι όπως οι ταυτότητες με προσθήκη την Ιθαγένεια, τον τύπο άδειας, αν ο κάτοχος είναι Πρόσφυγας κλπ στοιχεία.
   Τα διαβατήρια θα έχουν όπως σήμερα ένα ανέπαφο τσιπ RFID και οι άδειες οδήγησης θα έχουν χώρο ώστε να τοποθετηθεί τσιπ ή μηχανογραφικός μηχανισμός, ώστε να εμπεριέχονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία της άδειας.
Τα μέτρα ασφάλειας των εγγράφων θα είναι αυξημένα με πολλαπλούς τρόπους που θα αναδεικνύουν την αυθεντικότητα τους.
Σχολιάζοντας όλα τα ανωτέρω: η κυβέρνηση της Ν.Δ. συνεχίζοντας το έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων, προσθέτει ένα ακόμα τσιπ με επαφή στην νέα ταυτότητα, δημιουργώντας και την «Κάρτα Πολίτη» του ΠΑΣΟΚ.
    Η προσθήκη του νέου τσιπ, διαφοροποιείται από τον νόμο περί νέων ταυτοτήτων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και η ενσωμάτωση τους στις νέες ταυτότητες εγείρει υποψίες και ερωτηματικά, ιδιαίτερα όταν γνωρίζουμε ότι για να λειτουργήσει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν χρειάζεται καμία Κάρτα Πολίτη, σύμφωνα με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Το τσιπ θα έχει την δυνατότητα να είναι ευέλικτο στην προσθήκη στοιχείων, θα είναι όμως όλα τα στοιχεία του ορατά στον κάτοχο του; Επίσης στο ανέπαφο τσιπ τα στοιχεία που θα έχουν προσθέσει θα είναι μόνο όσα προαναφέρθηκαν ή θα υπάρχουν κι άλλα, που δεν θα τα γνωρίζει  ο κάτοχος της ηλεκτρονικής ταυτότητας/διαβατήριο, όπως το πιστοποιητικό εμβολιασμού.
      Υπενθυμίζουμε ότι το κόστος των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων ήταν 80 εκατομ. Ευρώ επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τώρα από τη Ν.Δ. ξεπερνιούνται τα 550 εκατομ. Ευρώ. Φαίνεται ξαφνικά η χώρα πλούτησε κατά 650%, αλλά τα Μνημονιακά μέτρα γιατί δεν τα μείωσαν;
    Η ιδιωτική εταιρεία (ανάδοχος), που θα αναλάβει την υποδομή όλων των εγγράφων ασφαλείας, των προγραμμάτων κλπ στοιχείων, είναι υποχρεωμένη να προστατεύει το απόρρητο των πληροφοριών. Αναρωτιόμαστε θα μπορεί ένας ιδιώτης να παρέχει υπηρεσίες αξιόπιστες και με υψηλή ασφάλεια που θα χρησιμοποιεί το Ελληνικό Κράτος εφόρου ζωής; Ας μην ξεχνάμε η επιλογή αυτής της εταιρείας θα είναι μονοπωλιακή και πολύ επικίνδυνο να αποφασισθεί στο μέλλον το πέρας της συνεργασίας, θα είναι ξένων συμφερόντων, μην έχοντας εθνική συνείδηση στην χώρα που θα εργαστεί. Υπενθυμίζουμε ότι στις μέρες μας όποιος κατέχει ή διαχειρίζεται δεδομένα (data), ιδιαίτερα τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των νέων ταυτοτήτων, είναι πολύ ισχυρός, θα έχει την δύναμη να ανεβάζει και να κατεβάζει κυβερνήσεις, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού.
   Το ΙΝΚΑ έχει λάβει επίσημα αρνητική θέση για την διαχείριση προσωπικών δεδομένων από ιδιώτες. Τοποθετούμε την ασφάλεια του πολίτη πάνω από κάθε κυβερνητικό συμφέρων, διότι δημόσιο συμφέρων είναι η ασφάλεια και όχι η ευκολία. Από την υψηλή θέση κατάταξης που καταλαμβάνει σε διεθνές επίπεδο το Ελληνικό διαβατήριο, φαίνεται ότι η Ε.Α. έχει και τις γνώσεις και τις δυνατότητες να παρέχει ποιοτικά ταξιδιωτικά έγγραφα και ταυτότητες με πολύ υψηλή ασφάλεια, χωρίς την ανάγκη καμίας ιδιωτικής εταιρείας.
   Επειδή η Ε.Ε. δεν υποχρεώνει την εφαρμογή του κανονισμού της σε μη ταξιδιωτικά έγγραφα, στην περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί να ταξιδέψει στην Ευρώπη, γιατί να καταργηθεί η υπάρχουσα ταυτότητα του; Άλλωστε ο κανονισμός αναφέρει ξεκάθαρα ότι θα μπορούσε το δίπλωμα οδήγησης να λειτουργεί σαν μέσο ταυτοποίησης.
   Αν αληθεύουν όλα τα ανωτέρω, ζητούμε από την κυβέρνηση να αποσύρει τις διαδικασίες  έκδοσης νέων ταυτοτήτων επειδή: οι νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες πολλαπλών χρήσεων και απεριόριστών δυνατοτήτων, δεν προορίζονται μόνο για τον σκοπό της ταυτοποίησης του προσώπου, αλλά για την συνολική διαχείριση του και τον απόλυτο έλεγχο, θα μπορούν να εισαχθούν τραπεζικά – οικονομικά δεδομένα και θα είναι ο Μεγάλος Αδελφός, παρακολούθησης και καταγραφής όλων μας των δραστηριοτήτων. Επειδή κινδυνεύουν όσοι δεν γνωρίζουν από τεχνολογία, ιδιαίτερα οι μεγάλοι σε ηλικία, επειδή τόσο σημαντικά θέματα διαχειρίζονται μόνο από το δημόσιο και όχι από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επειδή η ταυτότητα είναι για ταυτοποίηση και όχι διαβατήριο, ούτε κάρτα πολίτη. Επειδή ο πολίτης – καταναλωτής δεν θα γνωρίζει τι δεδομένα θα έχουν τα δύο τσιπ, δεν θα υπάρχει διαφάνεια και επειδή η Ε.Ε. δεν υποχρεώνει την αλλαγή ταυτοτήτων, όταν δεν είναι διαβατήρια.
Γραφείο Τύπου ΙΝΚΑ

Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 Η 15η Μαρτίου καθιερώθηκε με απόφαση του Κινήματος των Καταναλωτών το 1983 ως η Παγκόσμια Ημέρα του Καταναλωτή. Θεμέλιος λίθος στάθηκε η ομιλία του τότε Προέδρου των Η.Π.Α. John Fitzgerald Kennedy στις 15 του Μάρτη το 1962 στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά την οποία αναφέρθηκε στα δικαιώματα των καταναλωτών δηλώνοντας: “…Καταναλωτές είμαστε όλοι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικονομική ομάδα, η οποία επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται σχεδόν από κάθε δημόσια ή ιδιωτική απόφαση, τη μόνη σημαίνουσα οικονομική ομάδα, η οποία δεν είναι αποτελεσματικά οργανωμένη και της οποίας οι απόψεις δεν ακούγονται…” 

Το καταναλωτικό κίνημα 
 Δεκάδες χρόνια μετά την παραπάνω βαρυσήμαντη δήλωση του δολοφονηθέντος προέδρου Kennedy στο Κογκρέσο των Η.Π.Α. , το Παγκόσμιο Καταναλωτικό κίνημα εξελίσσεται ραγδαία και ηγείται του παγκόσμιου κοινωνικού κινήματος σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. 
 Τα δικαιώματα του Καταναλωτή έχουν αναγνωρισθεί από τον Ο.Η.Ε. ως βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και έχουν θεσμοθετηθεί στις εθνικές νομοθεσίες των περισσότερων χωρών του κόσμου. 
 Η Διεθνής των Καταναλωτών (Consumers’ International – CI), καταξιωμένος εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Καταναλωτικού κινήματος, δίνει καθημερινές μάχες στους παγκόσμιους οργανισμούς (WTO, FAO, WHO, Codex Alimentarius), προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των Καταναλωτών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. 
Από την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (BEUC – Bureau Europeen des Unions de Consomateurs) συνιστά τον αξιόμαχο προπομπό του Ευρωπαϊκού Καταναλωτικού κινήματος. Η ενιαία αγορά της ΕΕ δίνει πρόσβαση σε μια τεράστια επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών από όλη την Ευρώπη. Αξιοποιώντας πλήρως την επιλογή αυτή, οι καταναλωτές μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην τόνωση της οικονομίας. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν από τον καταναλωτή η έγκυρη πληροφόρηση και η προστασία των δικαιωμάτων του. Για τους λόγους αυτούς η ΕΕ έχει θεσπίσει πέντε βασικά δικαιώματα που τους αφορούν:

  • το δικαίωμα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας,
  • το δικαίωμα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων,
  • το δικαίωμα επανόρθωσης,
  • το δικαίωμα ενημέρωσης, και
  • το δικαίωμα ακρόασης.
Οι τρέχουσες προτεραιότητες καθορίζονται στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους καταναλωτές,

Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021

Συμμόρφωση των Cookies και των εφαρμογών με το GDPR

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών 

Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, 26 500 Πάτρα
Τηλ: +302610996440, Fax: +302610996818, gialelis@ece.upatras.gr
Πάτρα, 16 Φεβρουαρίου 2021 

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για το Ευρωπαϊκό έργο με τίτλο  «Πολίτες-Επιστήμονες διερευνούν για την συμμόρφωση των Cookies και των εφαρμογών με το GDPR» – CSI COP (https://cordis.europa.eu/project/id/873169) το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο EU Horizon 2020 science with and for society-SwafS.

Επισυνάπτουμε το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του CSI COP και θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι ετοιμάζουμε ένα διαδικτυακό σεμινάριο προκειμένου να εκπαιδεύσουμε άτυπα πολίτες επιστήμονες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα επί του απορρήτου στον

Κυριακή 23 Αυγούστου 2020

Ενημέρωση από το ΙΝΚΑ για την ΠΑΝΔΗΜΙΑ SARS-COVID 19 - 23 Αυγούστου - 3ο μέρος.

 

Σε συνέχεια της υπεύθυνης ενημέρωσης που παρέχουμε στους καταναλωτές αναρτήσαμε το 3ο μέρος του αφιερώματος στην πανδημία SARS-COVID 19.


Κ
ΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ SARS-COVID 19 - 1ο μέρος.


Ολοκληρωμένη απεικόνιση των θανάτων από το 2016 μέχρι σήμερα. ΠΑΝΔΗΜΙΑ SARS-COVID 19 - 2ο μέρος.


Παραθέτουμε τις τελευταίες ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας κου Β. Κικίλια:

«Από τον Ιανουάριο του 2020, αντιμετωπίζουμε μια πρωτοφανή παγκόσμια πανδημία με 23 εκατομμύρια κρούσματα και πάνω από 800 χιλιάδες νεκρούς μέχρι στιγμής.

Ένας εξαιρετικά μεταδοτικός κορονοϊός που αποδείχθηκε, δυστυχώς, μη εποχικός. Όπως γνωρίζετε ήδη, η διάθεση εμβολίου με βάση τον προγραμματισμό της Ε.Ε. και των φαρμακευτικών εταιρειών προβλέπει τη σταδιακή χορήγηση, αρχής γενομένης από τα τέλη Δεκεμβρίου.

Και όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα διατεθεί δωρεάν σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.

... Μπορεί επιδημιολογικά να είμαστε πολύ χαμηλά – στην 132η θέση παγκοσμίως σε κρούσματα ανά εκατομμύριο πληθυσμού– από την αρχή της πανδημίας, μπορεί να εμφανίζουμε πολύ χαμηλότερη έξαρση μετά την άρση του lockdown σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά τα κρούσματα αυξάνονται.

Οι επόμενοι μήνες είναι εξίσου κρίσιμοι με τους δύο πρώτους της πανδημίας.

... Μια ακόμη φορά, ώστε η έναρξη των εμβολιασμών να μας βρει σε θέση πλεονεκτική.

Μπορούμε να το πετύχουμε και θα το πετύχουμε.»

Υπάρχει μια 29μελής Επιτροπή κορυφαίων επιστημόνων της χώρας, της οποίας είμαι πολιτικά υπεύθυνος.

Τα μέτρα αποφασίζονται, όπως ήδη εξήγησα, με βάση ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο με επιστημονική τεκμηρίωση και έπειτα από την ανάλυση των δεδομένων του ΕΟΔΥ και της Πολιτικής Προστασίας.

Τα καταγεγραμμένα κρούσματα αγγίζουν πλέον παγκοσμίως τα 23 εκατομμύρια. Απ’ αυτά στην Ευρώπη είναι πάνω από 2 εκατομμύρια και στην Ελλάδα πλησιάζουν τις 8.000. Οι θάνατοι που αποτελούν και τον πιο σκληρό και αδιάψευστο δείκτη για το κόστος που πληρώνει κάθε χώρα από την πανδημία ανέρχονται σε 800.000 συνανθρώπους μας παγκοσμίως. Από αυτούς οι 190.000 στην Ευρώπη και 235 στην Ελλάδα.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, συνεχίζουμε να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από τις περισσότερες χώρες του κόσμου και της Ε.Ε.. Είμαστε 132η χώρα σε κρούσματα ανά 1 εκατ. κατοίκους και 108η χώρα σε θανάτους ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους.

Δηλαδή, ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος κρουσμάτων είναι 2.900 κρούσματα/1 εκατομμύριο κατοίκους, στην Ελλάδα, παρά το άνοιγμά μας στον τουρισμό και την οικονομία μας, είναι 693 κρούσματα/1 εκατομμύριο κατοίκους.

Για όσους βιαστούν να πουν ότι τα κρούσματα φαίνονται λιγότερα γιατί κάνουμε λιγότερα τεστς, προσθέτω ότι ο μέσος όρος θανάτων παγκοσμίως είναι 102/1 εκατομμύριο κατοίκους, ενώ στην Ελλάδα είναι 23.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Οι 3 εκατ. δόσεις του εμβολίου της Οξφόρδης που θα πάρει η Ελλάδα φθάνουν για να χτιστεί η περίφημη ανοσία της αγέλης;

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Η ίδια η εταιρεία που παράγει το συγκεκριμένο εμβόλιο, η AstraZeneca, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προμήθεια έως 400 εκατ. δόσεων, με τις πρώτες δόσεις να παραδίδονται στα τέλη του 2020.

Και όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το εμβόλιο θα διατεθεί δωρεάν σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.

Η είδηση γεννά την ελπίδα και πρέπει να μας ωθήσει όλους να συνεχίσουμε την προσπάθεια με μεγαλύτερη ένταση, να τηρούμε ευλαβικά τα μέτρα και να μην χαλαρώσουμε.

…. Και δεν είναι μόνο η συμφωνία με την Astra Zeneca. Πρέπει να τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλο αυτό το διάστημα κινείται αποφασιστικά, προκειμένου να διασφαλίσει για τους πολίτες των κρατών-μελών της Ε.Ε. τον απαιτούμενο αριθμό εμβολίων κατά της Covid-19. Μόλις ολοκληρώθηκαν οι διερευνητικές συζητήσεις με την φαρμακευτική Cure Vac για 225 εκ. δόσεις, ενώ έχουν γίνει ανάλογες συζητήσεις και με άλλες εταιρείες, όπως η Johnson & Johnson.

Τώρα, όπως τονίζουν οι ειδικοί επιστήμονες, θα δούμε αν μία δόση θα αποδειχθεί αρκετή ή θα απαιτηθούν δύο, δηλαδή επανάληψη. Ο κρίσιμος παράγοντας είναι η αποτελεσματικότητα. Αν δηλαδή στους 100 εμβολιασθέντες αποκτήσουν ανοσία οι 70, θα είμαστε καλά. Αν είναι οι 50, τότε θα συνεχίσουμε να έχουμε προβλήματα που θα πάρουν κι άλλο χρόνο μέχρι να επιλυθούν.

…. Τώρα στα δεδομένα: Το 2018-2019 εμβολιάστηκαν 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Στη συνέχεια για το 2019-2020 κάναμε μια εμβολιαστική καμπάνια και φτάσαμε στους 3.100.000 εμβολιασμούς, δηλαδή χτίσαμε ένα ισχυρότερο τείχος ανοσίας για τον ιό της γρίπης. Αυτό βοήθησε να αντέξουν οι ΜΕΘ μας και τον ιό της γρίπης και τον κορονοϊό τον Φεβρουάριο.

Φέτος, το Υπουργείο Υγείας έχει εξασφαλίσει άλλο ένα εκατομμύριο δηλαδή 4.000.000 δόσεις. Υπάρχει πρόγραμμα της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών από τον Οκτώβριο μέχρι το Δεκέμβριο και με βάση τις εισηγήσεις των επιστημόνων θα γίνει η κατανομή.

ΠΗΓΗ: www.moh.gov.gr

Coronavirus (COVID-19):

·        Πρόκειται για έναν ιό RNA που προήλθε από μετάλλαξη του κορωνοιού, ο οποίος προκάλεσε την επιδημία του 2003 με το σύνδρομο της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας SARS ( Severe Acute Respiratory Syndrome )

·        Οι κορωνοϊοί αποτελούν ομάδα ιών που προκαλούν λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος σε ανθρώπους και ζώα.

·        Το στέλεχος covid-19 εμφανίστηκε τον Δεκέμβριο του 2019 στην πόλη Wuhan της Κίνας και απομονώθηκε στις 9 Ιανουαρίου του 2020.

·        Στην περιοχή αυτή υπάρχουν πολλά εργαστήρια βιολογικών ερευνών.

·        Ο κορωνοϊός μεταδίδεται μέσω σταγονιδίων κατά την ομιλία - τον βήχα ή το πτάρνισμα

·        Ο χρόνος_επώασης, δηλαδή το διάστημα από την μόλυνση μέχρις την εμφάνιση των συμπτωμάτων, μπορεί να είναι 14 ημέρες. Συνήθως όμως ανέρχεται σε 5 ημέρες.

·        Τα συμπτώματα είναι ίδια με εκείνα του κοινού κρυολογήματος:

·        Πυρετός - καταβολή - μυαλγίες - καταρροή - άλγος στον φάρυγγα ( πονόλαιμος ) - βήχας και στις σοβαρές περιπτώσεις δυσκολία στην αναπνοή ( δύσπνοια ).

·        Οι περισσότεροι άνθρωποι που θα μολυνθούν θα παρουσιάσουν ήπια συμπτωματολογία ή δεν θα έχουν καμμία εκδήλωση ( ασυμπτωματικοί ).

·        Ιδιαίτερο κίνδυνο όταν νοσήσουν έχουν οι ευπαθείς ομάδες :

·        Ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών

·        Άτομα με υποκείμενη νόσο , όπως υπέρταση - σακχαρώδη διαβήτη - πνευμονοπάθεια - ανοσοκαταστολή - καρδιαγγειακά νοσήματα - κακοήθειες και τέλος παχύσαρκοι.

- Δρ. Απόστολος Ζέρβας

 

…. Η χρήση μάσκας εμποδίζει την μετάδοση του ιού από τους ασθενείς σε υγιείς και πρέπει να χρησιμοποιείται από τους νοσούντες, τους επαγγελματίες υγείας και άτομα που φροντίζουν ασθενείς με κορωνοϊό.

Συνολικά κρούσματα COVID-19

8.66k ^ 0.28k

Θανόντες COVID-19

242 (3%) ^ 2

Αναρρώσαντες COVID-19

3800 (44%) 

ΠΗΓΗ: coronavirusingreece.eu

Ανάλυση ΙΝΚΑ από τα ανωτέρω στοιχεία:

Μέχρι σήμερα 1 στους 1238 ανθρώπους έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό.
Από αυτούς 1 στους 
2 ανθρώπους έχει αναρρώσει.
Από αυτούς 1 στους 
36 ανθρώπους έχει πεθάνει. 


Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19)

Δεδομένα έως 23 Αυγούστου 2020, ώρα 15:00

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν περιστατικά από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από το νέο κορωνοϊό (COVID19), με βάση τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί στον ΕΟΔΥ και καταγραφεί μέχρι τις 23 Αυγούστου 2020 (ώρα 15:00). Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου είναι 284, εκ των οποίων τα 17 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 8664 (ημερήσια μεταβολή +3.4%), εκ των οποίων 55.2% άνδρες. 1 Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 2, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 242 θάνατοι. Η μέση ηλικία των ασθενών που απεβίωσαν είναι 77 έτη. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 31 (74.2% άνδρες).

Από το σύνολο των 8664 κρουσμάτων, 1852 (21.4%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό, 3940 (45.5%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα και τα υπόλοιπα δεν σχετίζονται ούτε με ταξίδι ούτε με άλλο γνωστό κρούσμα ή είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Η μέση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη (εύρος 0 έως 102 ετών), ενώ η μέση ηλικία των θανάτων είναι 77 έτη (εύρος 35 έως 102 ετών) και το 94.6% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

ΠΗΓΗ: eody.gov.gr

Ανάλυση ΙΝΚΑ:

Σύνολο θανούντων: 242

Από αυτούς 84 (34,7%) είναι γυναίκες και 158 (65,3%) άντρες

Μέση ηλικία τα 77 έτη

το 94,6% δηλαδή οι 229 είχαν υποκείμενο νόσημα ή ηλικία άνω των 70 συνεπώς το 5,4% δηλαδή οι 13 ήταν υγιείς και κάτω των 70 ετών. 

Θεωρούμε ότι τα ανωτέρα επίσημα στοιχεία μπορούν να βοηθήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων, όπως ότι σε λίγους μήνες θα εμφανίσουν το εμβόλιο στην χώρα, το οποίο μπορεί να μας το χορηγήσουν σε 2 δόσεις (αφού δεν γνωρίζουν την αποτελεσματικότητα του), επίσης η θνησιμότητα του ιού στην χώρα μας ανέρχεται στο 5,4 % για υγιείς και ηλικίες κάτω των 70.

Παράλληλα πρέπει να τονίσουμε ότι άνθρωποι που έχουν υποκείμενο νόσημα ή είναι άνω των 70 ετών θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας που αναφέρουν οι ειδικοί.  

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

Θερμά συλλυπητήρια στο ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ. από το ΙΝΚΑ

   Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΚΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ επιθυμεί να εκφράσει την βαθιά λύπη και τα θερμά συλλυπητήρια για τον Παντελή Αντωνιάδη, Πρόεδρο του Δ.Σ. Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ., ένας υπέροχος άνθρωπος και συνεργάτης του ΙΝΚΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Τα ειλικρινή μας και ανθρώπινα συλλυπητήρια στους οικείους του, τη σύζυγο, τα τέκνα και τα εγγόνια, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του.

Παντελή φίλε και συνεργάτη καλό ταξίδι.

Το ΙΝΚΑ θα συνεχίσει τον αγώνα μέχρι την δικαίωση του Παντελή.

https://www.inka.gr/?p=2041

Σάββατο 13 Ιουνίου 2020

ΕΠΕΙΓOΝ - Προσοχή στις απάτες που στέλνονται με e-mail για την τράπεζα Πειραιώς.

Επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών της τράπεζας Πειραιώς, διαπιστώσαμε μια απίθανη απάτη που είναι τόσο πειστική, ώστε να πέσει θύμα ακόμα και ο πιο εξειδικευμένος επιστήμονας. 
Στέλνουν το μήνυμα που ακολουθεί, αναφέροντας : 
W--i--nB--a--n--k Η χρεωστική σας κάρτα έχει τεθεί
Δεν φαίνεται ότι είναι ένα μαζικό μήνυμα αφού το λαμβάνει ο παραλήπτης ατομικά στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, καθώς και η διεύθυνση αποστολής φαίνεται ότι ανήκει στην τράπεζα.
Επίσης το μήνυμα έχει σταλθεί με υψηλή προτεραιότητα.

Από αυτό το μήνυμα δύο σημεία είναι που μπορούν να μας κάνουν να αναρωτηθούμε:
1ον ότι έχει καταταγεί στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία "spam" και 
2ον υπάρχει πρόβλημα με την γραμματοσειρά του μηνύματος.
Αυτά είναι τα μοναδικά που μπορούν να μας βάλλουν σε υποψίες.


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
From: Piraeus support [mailto:no-reply@piraeus-helpcenter.com]
Sent: Saturday, June 13, 2020 5:42 PM
To: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (διεύθυνση παραλήπτη
Subject: *****SPAM***** Η χρεωστική σας κάρτα έχει τεθεί προσωρινά σε αναστολή. - 83111
Importance: High

W­­i­­nB­­a­­n­­k


Η χρεωστική σας κάρτα έχει τεθεί προσωρινά σε αναστολή!
Η χρεωστική σας κάρτα έχει τεθεί προσωρινά σε αναστολή
Δεν μπορείτε να κάνετε ανάληψη χρημάτων ή να χρησιμοποιήσετε την κάρτα στο διαδίκτυο έως ότου επιλυθεί το πρόβλημα.
Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας εντός 48 ωρών.


Εάν έχετε περαιτέρω απορίες ή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

2020-06-13

83111
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο στο μπλε πλαίσιο:  https://piraeus-helpcenter.com/winbank/profile/
εμφανίζει μια ιστοσελίδα που είναι εμφανισιακά ίδια με την πρωτότυπη της τράπεζας αλλά που βρίσκεται σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.winbank.gr/sites/idiwtes/el/Pages/default.aspx

ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ WEB BANKING.

Η ψεύτικη σελίδα:
και η αληθινή σελίδα:

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

Οι τραπεζο-υπάλληλοι είναι ανίκανοι να ξεχωρίσουν έναν τυφλό από έναν τρομοκράτη.


Δεχόμαστε πληθώρα από καταγγελίες πολιτών, ιδιαίτερα συνταξιούχων, αλλά και εμείς οι ίδιοι βιώσαμε την Ελληνική τραπεζική τρομοκρατία, αυτή που σου στερούν το εισόδημα - την περιουσία σου, το πιο αναγκαίο για την ζωή, τα χρήματα.    

Υπαλληλίσκοι που σήμερα είναι και αύριο μπορεί με εθελούσια έξοδο ή εξαναγκαστική να βρίσκονται στο σπιτάκι τους, από την θέση του "ισχυρού" που τους δίνει η τράπεζα, ο διευθυντής τους, η διοίκηση της τράπεζας, η Τράπεζα της Ελλάδας και η Ελληνική κυβέρνηση, μας θεωρούν όλους τρομοκράτες και φοροφυγάδες. Γιαυτό ζητάνε με μανία να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία μας, παρόλο που αυτά μπορεί να μην έχουν μεταβληθεί καθόλου.

Καταργούν το τεκμήριο της αθωότητας, κατηγορώντας μας, ξεφτιλίζοντας την ανθρώπινη υπόσταση μας, μας εκβιάζουν να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε τρομοκράτες. Νομίζουν ότι βρίσκονται στην Αμερική, που παρόλο τους υπερβολικούς ελέγχους κινήσεων των λογαριασμών, ζούνε με τον μόνιμο φόβο της τρομοκρατίας, αλλά και την φοροδιαφυγή που αγγίζει το 19%, τι έγινε η επικαιροποίηση εκεί δεν έπιασε; ή μήπως ο κος Προβόπουλος πριν και τώρα ο κος Στουρνάρας θεωρούν ότι διαθέτουν καλύτερα συστήματα από τις ΗΠΑ;

Το ΙΝΚΑ δεν έχει αποδεχθεί τέτοια ύβρη, ενάντια στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, έχουμε καλέσει την αστυνομία, έχουμε καταγγείλει σε εισαγγελέα αντίστοιχα γεγονότα, η κατάσταση όμως έφτασε στο απροχώρητο, αν δεν παρέμβει κάποια δημόσια αρχή και να συναιτήση τις τράπεζες τότε θα εξαναγκαστούμε να πάρουμε μέτρα ενάντια των Ελληνικών τραπεζών, αποσύροντας μαζικά τις καταθέσεις μας. Θα πρέπει να γνωρίζει καλά ο κος Στουρνάρας της Τράπεζας της Ελλάδας αλλά και η Ένωση Τραπεζών ότι υπάρχουν και άλλες τράπεζες εξωτερικού που με μεγάλη τους χαρά περιμένουν τις καταθέσεις μας. 

Δεν είναι ανάγκη να αναλύσουμε τις υποχρεωτικές θυσίες του Ελληνικού λαού, με απόφαση των τελευταίων κυβερνήσεων, για να σωθούν οι τράπεζες, όχι φυσικά οι δικές μας αλλά της Γερμανίας και της Γαλλίας. Δεν είναι ανάγκη να αναφερθούμε στα δις ευρώ που έλαβαν οι Ελληνικές τράπεζες σε μορφή ανακεφαλαιοποιήσεων, χορηγήσεων αλλά και εγγυήσεων του Ελληνικού δημοσίου, που εμείς πληρώσαμε τα σπασμένα. Αλήθεια που ήταν τότε η Τράπεζα της Ελλάδας; ναι αυτή που εποπτεύει τις τράπεζες, αυτή που εκδίδει ΦΕΚ - νόμους που δεν περνάνε καν από το Ελληνικό κοινοβούλιο, αυτή που για να πατάξει την τρομοκρατία δημιουργεί τραπεζο-υπαλλήλους τρομοκράτες. Αυτό που είναι εντελώς παράδοξο είναι ότι η Τράπεζα της Ελλάδας αντί να εποπτεύει τις τράπεζες εκτελεί χρεοι αντιτρομοκρατικής, εποπτεύοντας τους καταθέτες, μάλλον έχει χάσει τον προσανατολισμό της και τις υποχρεώσεις της.

Είναι κρίσιμο να τονίσουμε ότι πριν 10 χρόνια η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και οι Ευρωπαίοι Εταίροι μας, με το EUROGROUP και την Τρόικα είχαν αναφερθεί ότι την ευθύνη των καταθέσεων του την έχει ο καταθέτης και όχι η τράπεζα, έτσι επικαιροποίηση πρέπει να κάνουμε εμείς ως προς τα οικονομικά στοιχεία και πολλά ακόμα της τράπεζας που συνεργαζόμαστε. Αυτά είναι τα Ελληνικά παράδοξα, ρισκάρουμε τα χρήματα μας στις τράπεζες και αντί να κάνουμε εξονυχιστικούς ελέγχους για αυτές, κάνουν αυτές σε εμάς χωρίς να ρισκάρουν τίποτα.

Στην καταγγελία που τυπώθηκε από το VOICE και που παραθέτουμε, απάντησε η Τράπεζα Πειραιώς ότι "ο πελάτης της Τράπεζας υποχρεούται να επικαιροποιεί τα στοιχεία που διατηρεί η Τράπεζα ... στοιχεία όπως το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, εκκαθαριστικό σημείωμα λογαριασμό ΔΕΚΟ, λογαριασμό τηλεφώνου ... "  
Διευκρινίζουμε ότι η ανωτέρω απάντηση είναι τουλάχιστον γελοία, και αναδεικνύει την ανικανότητα της Τράπεζα αλλά και την έλλειψη γνώσεις στα θέματα νομολογίας και την εφαρμογή τους επειδή:
1ον ο πελάτης δεν υποχρεούται, αλλά "οι δε τράπεζες είναι υποχρεωμένες να ζητούν την επικαιροποίησή τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να τηρούν αντίγραφά τους." (από το διαφημιστικό ΣΥΣΤΗΘΗΚΑΤΈ;) δηλαδή δεν υπάρχει νόμος που υποχρεώνει τον πελάτη της τράπεζας να προσκομίσει τα έγγραφα που ζητάνε.

Υ.Γ. το φυλλάδιο ΣΥΣΤΗΘΗΚΑΤΕ έχει εμφανισθεί από το 2006, από την Ένωση Τραπεζών που από τότε επιδίωκε να λαμβάνει προσωπικές πληροφορίες των πελατών της, τότε δεν είχε αναφερθεί στη τρομοκρατία και στο "μαύρο χρήμα".

2ον είναι γνωστό ότι όταν ο πελάτης ζητήσει ανάληψη χρημάτων από το γκισέ θα υποδείξει υποχρεωτικά την ταυτότητα του, συνεπώς αν την έχει αλλάξει θα γίνει εκείνη την ώρα η επικαιροποίηση της. 
3ον στην περίπτωση που ο πελάτης της τράπεζας δεν έχει λογαριασμό τηλεφώνου ή ΔΕΚΟ στο όνομα του τι κάνει ο τραπεζο-υπάλληλος; υποχρεώνει τον πελάτη του να τα περάσει στο όνομα του;
4ον υπάρχει νεώτερο νόμος από τον αναφερόμενο και που η Τράπεζα Πειραιώς αγνοεί.
5ον το ΑΦΜ ενός φυσικού προσώπου δεν μεταβάλλεται, συνεπώς είναι άτοπο να ζητάνε εκκαθαριστικό εφορίας, άλλωστε με μία εκτύπωση από το TAXIS αναφέρεται το ΑΦΜ.
6ον το εκκαθαριστικό εφορίας το ζητάνε για να αντλήσουν πληροφορίες του οικονομικού προφίλ του πελάτη τους και όχι για το ΑΦΜ που ισχυρίστηκε η τράπεζα, γεγονός που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, επειδή δεν εμπεριέχει μονάχα οικονομικά στοιχεία, αλλά και προσωπικά, που δεν δικαιούται η κάθε τράπεζα να γνωρίζει, όπως την οικογενειακή κατάσταση, τα εισοδήματα συζύγου, ακίνητα, κινητά κλπ.
7ον οι τράπεζες θα έπρεπε να ελέγξουν τον καταθέτη και όχι αυτόν που πραγματοποιεί ανάληψη, είναι άτοπο να θεωρούν τρομοκράτη τον δημόσιο υπάλληλο που τα έσοδα του είναι από πληρωμή του δημοσίου, με αυτή τη λογική τους τότε τρομοκράτης είναι και το ίδιο το δημόσιο αφού χρηματοδοτεί τρομοκράτες. Το ίδιο ισχύει και με τους συνταξιούχους, τρομοκράτης είναι ο ΕΦΚΑ που πληρώνει τις συντάξεις των τρομοκρατών.   

Μπορεί η κάθε τράπεζα να είναι κατοχυρωμένη νομικά, να στερήσει τα χρήματα στον πελάτη της, αλλά δεν είναι Συνταγματικά, δεν δίνατε να στερήσει τα απαραίτητα για την διαβίωση του ανθρώπου. Οι προσωρινοί τραπεζο-υπάλληλοι δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσουν την οικονομική ανάγκη του πελάτη τους, που μπορεί να πρέπει να αγοράσει φάρμακα αναγκαία για την επιβίωση του ή τρόφιμα ή να πληρώσει το δάνειο του και να κινδυνεύει να του αρπάξουν την κατοικία του κλπ. Η καταγγελία που ακολουθεί δείχνει την μικροπρέπεια και την ολοκληρωτική ανικανότητα αυτού του υπαλλήλου που δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον τρομοκράτη από από τον τυφλό. Αλλά και τις φτηνές δικαιολογίες της τράπεζας που υποστηρίζει αυτόν τον ανίκανο - κομπλεξικό - ρατσιστή τραπεζο-υπάλληλο, επειδή έβγαλε όλα του τα κόμπλεξ σε ένα τυφλό, καρκινοπαθή, ανήμπορο να αντιδράσει. 
Λυπόμαστε που σώσαμε τις Ελληνικές Τράπεζες, γιατί όλες είναι μια από τα ίδια, άχρηστες, απάνθρωπες και αντιπαραγωγικές .... Ζητείται φιλότιμο αναφέρει το δημοσίευμα.