Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

Χρεωστικές και Πιστωτικές κάρτες χωρίς ανέπαφο τσιπάκι, με απόφαση της Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Μία ακόμα επιτυχία του ΙΝΚΑ μετά από σκληρό αγώνα των μελών του Δ.Σ. ΙΝΚΑ αλλά και πολιτών δικαιωθήκαμε, ευχαριστούμε την Ανεξάρτητη Αρχή - Συνήγορο Καταναλωτή που προώθησε και επιλήφθηκε του ζητήματος καθώς και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έλαβε την ακόλουθη απόφαση:


οι εκδότες των πιστωτικών καρτών οφείλουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζουν τα εξής:

α) Εφόσον ο πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να έχει κάρτα με δυνατότητα πραγματοποίησης ανέπαφων συναλλαγών, να παρέχεται η δυνατότητα απενεργοποίησης της ανέπαφης λειτουργίας της κάρτας είτε η χορήγηση νέας, μη ανέπαφης κάρτας.

β) Εφόσον σε κάρτα που έχει χορηγηθεί σε πελάτη είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα τήρησης ιστορικού συναλλαγών στο chip αυτής χωρίς να έχει δώσει την ειδική προς τούτο συγκατάθεσή του, θα πρέπει ο πελάτης να ενημερωθεί σχετικώς με κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω μηνύματος κατά τη σύνδεσή του σε προσωποποιημένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του υπεύθυνου επεξεργασίας, μέσω ταχυδρομικής επιστολής, κτλ.) ως προς την επεξεργασία αυτή, παρέχοντάς του τη δυνατότητα διακοπής της επεξεργασίας αυτής.

Περαιτέρω, σε κάθε νέα έκδοση/χορήγηση κάρτας, το εν λόγω χαρακτηριστικό θα πρέπει να είναι εξ αρχής απενεργοποιημένο, και να ενεργοποιείται μόνο αν υπάρχει ειδική προς τούτο συγκατάθεση του πελάτη, εφόσον έχει προηγουμένως σχετικώς ενημερωθεί για την επεξεργασία αυτή.Με την υπ' αριθμ 48/2018 απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε ζητήματα πεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών για ανέπαφες («contactless») συναλλαγές.

Η υπόθεση έφτασε στην Αρχή από τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, στην οποία υποβλήθηκε καταγγελία από πελάτη Τράπεζα κατά της Τράπεζας, αναφορικά με τη χρεωστική (debit) κάρτα που του χορήγησε προς αντικατάσταση της παλαιάς του κάρτας.

Η νέα αυτή κάρτα υποστηρίζει ανέπαφες (contactless) συναλλαγές – δηλαδή συναλλαγές που μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς την εισαγωγή PIN από μεριάς του, παρά μόνο με επίδειξη της κάρτας, χωρίς επαφή ή τοποθέτηση, στην αντίστοιχη συσκευή-«αναγνώστη» (reader), εφόσον η οικονομική συναλλαγή δεν ξεπερνάει το ύψος των εικοσιπέντε (25) Ευρώ.

Ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι δεν έδωσε την έγκρισή του προκειμένου να του χορηγηθεί χρεωστική κάρτα με αυτά τα χαρακτηριστικά (ήτοι ανέπαφη), καθώς επίσης και ότι δεν επιθυμεί να διαθέτει τέτοια κάρτα λόγω κινδύνων ασφάλειας που πηγάζουν από τη χρήση της.

Η Τράπεζα απέστειλε στον καταγγέλλοντα απάντηση στην αντίρρησή του, στην οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η δυνατότητα χρήσης της DebitMasterCard τεχνολογίας ανέπαφων συναλλαγών για αγορές αξίας μικρότερης των 25 Ευρώ χωρίς τη χρήση PIN είναι ένα υποχρεωτικό χαρακτηριστικό της κάρτας σύμφωνα με τις οδηγίες του διεθνούς οργανισμού Mastercard.

Η Τράπεζα αναφέρει επίσης στην απάντησή της ότι η νέα κάρτα πληροί όλες τις δικλείδες ασφαλείας που προβλέπουν οι διεθνείς οργανισμοί, καθώς επίσης και ότι η αντικατάσταση της παλαιάς κάρτας με τη νέα ανέπαφη κάρτα είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης με τον καταγγέλλοντα πελάτη της ως προς τη χρεωστική του κάρτα.

Σύμφωνα με το ιστορικό της απόφασης, σχετική καταγγελία υποβλήθηκε εναντίον και άλλης Τράπεζας, η οποία διαβιβάστηκε στην Άρχή από τον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Η Αρχή, έλαβε υπόψη τις μία σειρά από νομικές και τεχνολογικές παραμέτρους, καθώς και τις διεθνείς προδιαγραφές που ακολουθούνται αναφορικά με τις ανέπαφες χρεωστικές ή/και πιστωτικές κάρτες.

Μεταξύ άλλων σημείωσε ότι στην περίπτωση καρτών της Mastercard, υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης στην κάρτα του πρόσφατου ιστορικού συναλλαγών, καθώς επίσης και δυνατότητα ανέπαφης ανάγνωσης αυτών.

Η Αρχή εκτιμά ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα σαφώς δεν είναι απολύτως απαραίτητα για τη βασική λειτουργικότητα για την οποία προορίζεται μία χρεωστική κάρτα και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει εξ ορισμού να τηρούνται– πολλώ δε μάλλω χωρίς ρητή προς τούτο ενημέρωση, όπως φαίνεται ότι ισχύει στην περίπτωση της μίας εκ των δύο Τραπεζών.

Η Αρχή σημειώνει επίσης ότι η τήρηση αυτών των δεδομένων –η οποία δεν είναι υποχρεωτική βάσει των προδιαγραφών που έχει θέσει η Mastercard– εγείρει ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων αφού από τις κινήσεις της κάρτας μπορεί να δημιουργηθεί προφίλ του κατόχου της ως προς τις καταναλωτικές του συνήθειες. 

Με βάση αυτά, έκρινε ότι οι εκδότες των πιστωτικών καρτών οφείλουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζουν τα εξής:

α) Εφόσον ο πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να έχει κάρτα με δυνατότητα πραγματοποίησης ανέπαφων συναλλαγών, να παρέχεται η δυνατότητα απενεργοποίησης της ανέπαφης λειτουργίας της κάρτας είτε η χορήγηση νέας, μη ανέπαφης κάρτας.

β) Εφόσον σε κάρτα που έχει χορηγηθεί σε πελάτη είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα τήρησης ιστορικού συναλλαγών στο chip αυτής χωρίς να έχει δώσει την ειδική προς τούτο συγκατάθεσή του, θα πρέπει ο πελάτης να ενημερωθεί σχετικώς με κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω μηνύματος κατά τη σύνδεσή του σε προσωποποιημένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του υπεύθυνου επεξεργασίας, μέσω ταχυδρομικής επιστολής, κτλ.) ως προς την επεξεργασία αυτή, παρέχοντάς του τη δυνατότητα διακοπής της επεξεργασίας αυτής.

Περαιτέρω, σε κάθε νέα έκδοση/χορήγηση κάρτας, το εν λόγω χαρακτηριστικό θα πρέπει να είναι εξ αρχής απενεργοποιημένο, και να ενεργοποιείται μόνο αν υπάρχει ειδική προς τούτο συγκατάθεση του πελάτη, εφόσον έχει προηγουμένως σχετικώς ενημερωθεί για την επεξεργασία αυτή.

ΔΕίτε αναλυτικά την απόφαση της ΑΠΔΠΧ εδώ.

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων, κατά ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ


                    ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ Αθήνα 596/16.07.2018
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων,
κατά ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Επιβάλατε την άποψή σας κε Σκουρλέτη, Υπουργέ, περί καταβολής προστίμου το διπλάσιο ή περισσότερο, χωρίς νόμιμη βάση, και παρότι σας παρακαλέσαμε να αποσύρετε αυτό το λήμμα, εσείς ταυτιστήκατε με την βία και την αναλγησία, την ανασκολόπιση των νόμων και της καλής πίστης, κάνοντας νόμο την ασυλία των υπαλλήλων της Δημοτικής Αρχής και του υπεύθυνου κατά νόμο άρχοντα, του Δημάρχου και ατιμωρησία για την μη έγκαιρη ενημέρωση του πολίτη δημότη και το μαστίγωμά του.
Η απαγόρευση άγνοιας νόμου ισχύει και για τους Δημοτικούς Υπαλλήλους.

https://tinyurl.com/y7k6lwj6 Η αρχή της χρηστής διοίκησης επιβάλλει στα διοικητικά όργανα, να ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και καλόπιστης διοίκησης, ώστε κατά την

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Προσφυγή κατά των έργων της επέκτασης του τραμ στον Πειραιά

Προσφυγή κατά των έργων της επέκτασης του τραμ στον Πειραιά

Ζητείται η ακύρωση έξι αποφάσεων του υπουργού Πολιτισμού


Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατέθεσαν η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας (ΙΝΚΑ), ο Σύλλογος για τα Δικαιώματα του Καταναλωτή και του Πολίτη (ΔΙΚΑΠ) και 15 κάτοικοι του Πειραιά με την οποία ζητούν την ακύρωση έξι αποφάσεων του υπουργού Πολιτισμού που αφορούν στα έργα Δυτικής επέκτασης του τραμ στον Πειραιά.

Όπως αναφέρουν στην προσφυγή τους το έργο του τραμ, το οποίο θα διέλθει από την πλατεία Ωρολογίου, την Ακτή Ποσειδώνος, την Ακτή Μιαούλη, κ.λπ. έχει καθυστερήσει τέσσερα χρόνια με αποτέλεσμα να μην γίνουν ολοκληρωμένες ανασκαφές προκειμένου να επιταχυνθεί το έργο, γεγονός που καταγράφεται και στα πρακτικά του ΚΑΣ τα οποία προσκόμισαν στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν πως οι επίμαχες υπουργικές αποφάσεις αντισυνταγματικές και αντίκειται στις ευρωπαϊκές συμβάσεις που αφορούν την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αλλά και την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς υπογραμμίζοντας παράλληλα την άποψη πως έγινε ενσυνείδητα πλήρης καταστροφή σημαντικών ευρημάτων με εσπευσμένες καταχώσεις, όπως είναι αυτές τμήματος του αρχαίου λιμανιού, του αρχαίου μώλου στον Τιτάνειο Κήπο, κ.ά.

Επιπλέον, επισημαίνουν πως δεν έχει γίνει καμία μελέτη για τις επιπτώσεις του έργου στα αρχαία που υπάρχουν στις περιοχές απ’ όπου πρόκειται να διέλθει το Τραμ.

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

Συλλογική Αγωγή του Ν. 2251/94 υπέρ των Ελλήνων Καταναλωτών ρεύματος από την ΔΕΗ

Αθήνα ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ ΔΤ 592/07-09.05.2018
 
Το ΙΝΚΑ προτίθεται να ασκήσει Συλλογική Αγωγή του Ν. 2251/94 υπέρ των Ελλήνων Καταναλωτών ρεύματος από την ΔΕΗ που ενώ πλήρωσαν τους λογαριασμούς τους έγκαιρα και με την συμφωνία της σχετικής έκπτωσης που συμφωνήθηκε, τα ποσά παρέμειναν στα ΕΛΤΑ μέσω των οποίων έκαμαν τις πληρωμές τους.
Τα ΕΛΤΑ οφείλουν να τους αποζημιώσουν και η ΔΕΗ οφείλει αμέσως και όχι αργότερα να ρυθμίσει το υπόλοιπο και να αποδώσει την έκπτωση που συμφωνήθηκε τώρα και όχι αργότερα, απλά και μόνο επειδή έχει λάβει γνώση.
Αυτά είναι μεν αυτονόητα, αλλά στο σύγχρονο περιβάλλον που ζούμε τα αυτονόητα παρέλκονται μέχρι από το Άγιο Δικαστήριο να πέσει η τσεκουριά και για το αυτονόητο και για την Ηθική Βλάβη υπέρ κάθε ενός που ζημιώθηκε.

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

13/5/18 Ομιλία κατά της νέου τύπου (ηλεκτρονικής) ταυτότηταςΟμιλία κου Άγγελου Πιλάτη, εκπρόσωπου ΙΝΚΑ (Ινστιτούτο Καταναλωτών) – ΓΟΚΕ (Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος).
Στις 13 Μαΐου 2018, στα Προπύλαια Πανεπιστημίου Αθηνών, συγκέντρωση κατά της νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας.

                    Αθήνα ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ ΔΤ 593/10.05.2018

 
Το ΙΝΚΑ συμμετέχει στην συγκέντρωση της 13 Μαΐου 2018 στα Προπύλαια Αθηνών κατά της νέου τύπου (ηλεκτρονικής) ταυτότητας, ούτε με ΑΜΚΑ ούτε με το Τσιπάρισμα για τα ζώα.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ
Μετά την πρόσφατη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης 40693 – 13/4/2018 των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

ΕΚΔΟΣΗ ?? ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ (για τα ?? 350 εκ €)

Αποτέλεσμα εικόνας για ηλεκτρονικές ταυτότητες

Αθήνα ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ ΔΤ 589/14.03.2018

ΕΚΔΟΣΗ ?? ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ (για τα ?? 350 εκ €)


Το ΙΝΚΑ απαντώντας στα ψευδή δημοσιεύματα περί των λόγων πίεσης των ΗΠΑ να εκδοθούν ηλεκτρονικές ταυτότητες, καθώς και στα πρόσφατα έγγραφα επικοινωνίας επτά (7) Βουλευτών της ΝΔ με τον αναπληρωτή Υπουργό εσωτερικών Νίκο Τόσκα:
 1ο Η έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου (διαβατηρίου) διαχειρίζεται και ελέγχεται ολοκληρωτικά από την Ελληνική Αστυνομία με υπερυψηλά κριτήρια ασφαλείας.
Είναι ψέμα ότι μπορεί κάποιος να προσέλθει σε Αστυνομικό Τμήμα Ασφαλείας με πλαστή ταυτότητα και να εκδοθεί πλαστό διαβατήριο, επειδή το αρμόδιο αστυνομικό όργανο ελέγχει άμεσα την ταυτότητα του κατόχου της, μέσω του online ασφαλέστατου και αλάνθαστου συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.
Το συγκεκριμένο δημοσίευμα στοχοποιεί έμμεσα την Ελληνική Αστυνομία και για οποιαδήποτε αναδημοσίευση από τα ΜΜΕ στο εξής πέσει στην αντίληψη μας, θα προσφύγουμε στον Εισαγγελέα για ψευδή είδηση εναντίον Δημοσίας Αρχής, της Ελληνικής Αστυνομίας και Διασπορά Ανησυχίας, δίνοντας εκτεταμένη ανάλυση του ασφαλέστατου τρόπου έκδοσης διαβατηρίων.
2ο Το Ελληνικό διαβατήριο που συγκαταλέγεται το 2017 στην 6η θέση αξιοπιστίας παγκοσμίως ανοίγει διάπλατα τις πόρτες για ταξίδια σε όλο σχεδόν τον κόσμο χωρίς την ανάγκη έκδοσης βίζας.
Τα αναφερόμενα ότι οι ΗΠΑ θα επαναφέρουν την βίζα για την είσοδο στην χώρα τους, από πολίτες της Ελλάδας, είναι μια εκβιαστική εικονική απειλή για την οικονομική μας αφαίμαξη, για να εκδοθεί νέα ταυτότητα που να περιέχει βιομετρικά χαρακτηριστικά, τουλάχιστον εφάμιλλα των διαβατηρίων, ώστε ο κάθε πολίτης να παρακολουθείται και σίγουρα δεν συσχετίζεται με την βίζα που πάντα θα απαιτεί διαβατήριο, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
3ο Πριν ενάμιση χρόνο στελέχη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε συνάντηση στο Υπουργείο, μας είχαν ενημερώσει προφορικά ότι το κόστος αυτών των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων ανέρχεται σε 80 εκατομμύρια Ευρώ γεγονός που δεν τα διαθέτουν, έχοντας σημαντικότερες ανάγκες το Ελληνικό κράτος, ενώ μέσα στο 2018 δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το κόστος αυτό εκτοξεύεται στα πάνω από 350 εκατομμύρια Ευρώ, με την έκδοση της ταυτότητας σε ιδιωτικές εταιρείες. Το πακέτο είναι μεγάλο και ενδιαφέρον, οι εν λόγω πιέσεις των ΗΠΑ και Γερμανίας έχουν να κάνουν ??? με την κερδοσκοπία των ιδιωτικών εταιρειών που επιδιώκουν κάποιοι να βάλουν στο παιχνίδι;
Εμείς λέμε ότι, η διαχείριση και έκδοση των ταυτοτήτων και διαβατηρίων απαιτείται να συνεχίσει να γίνεται μονάχα μέσω της Ελληνικής Αστυνομίας και επίσης ότι είναι απαγορευτικό να συμμετέχει και να έχει πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πολιτών οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία, καθώς και ότι, εάν στα μέσα του 2016 η κυβέρνηση σκεφτόταν τα 80 εκατομ. Ευρώ τώρα της περισσεύουν 450 % περισσότερα;
4ο Το αρμόδιο Υπουργείο μας είχε ενημερώσει επίσης, προφορικά, ότι δεν χρειάζεται καμία νέα ταυτότητα για να γίνει η ένωση των Υπουργείων και Δημόσιων οργανισμών, στα πλαίσια των δισεκατομ. Ευρώ που έχουν ξοδευτεί για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αυτό ερχόταν σε αντίθεση με όσα έλεγε σε δηλώσεις του στην τηλεόραση ο τότε Υπουργός κ. Κουρουπλής, για δήθεν πάταξη της γραφειοκρατίας μέσω νέας ταυτότητα και στην ερώτηση μας γιατί διαδίδει τέτοια ψεύδη και ανακρίβειες η απάντηση ήταν ότι δεν τον είχαν ενημερώσει κατάλληλα, ενώ τώρα έχει πλήρη ενημέρωση.
5ο Στο γράμμα της 5ης Φεβρουαρίου 2018 του  Βουλευτή  της Ν.Δ. Μάξιμου Χαρακόπουλου και των έξη που συνυπογράφουν : κ.κ. Γεώργιος Γεωργαντάς, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Γεώργιος Καρασμάνης, Δημήτριος Κυριαζίδης, Νίκος Παναγιωτόπουλος και Κωνσταντίνος Τζαβάρας δείτε το εδώ:
https://tinyurl.com/y93o8gj8 , αναφέρουν - ρωτούν «για ποιο λόγο καθυστερεί η έκδοση των αστυνομικών ταυτοτήτων ασφαλείας;», πιέζοντας ουσιαστικά την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τα 350 εκατομμύρια Ευρώ ????.
Θα σας υπενθυμίσουμε ότι στις 14 Ιουνίου 2012 το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης είχε ανακοινώσει ότι από τον Σεπτέμβρη 2012 θα εκδοθούν νέα δελτία αστυνομικής ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών και από το 2012 μέχρι το 2015 που η Ν.Δ. ήταν κυβέρνηση γιατί δεν έκδωσε αυτές τις νέες ταυτότητες που αναφέρουν οι βουλευτές της σήμερα;
Μήπως πιέζουν την σημερινή κυβέρνηση για να βρουν έτοιμη ηλεκτρονική ταυτότητα και να μην έχουν αυτοί το οικονομικό & πολιτικό κόστος, γνωρίζοντας ότι εκατομμύρια λαού θα στραφούν ενάντια τους, για θρησκευτικούς, ιδεολογικούς και της αυτοπροστασίας μας λόγους. Που ήταν τότε αυτοί οι επτά (7) βουλευτές της Ν.Δ. & γιατί δεν πίεσαν τον τότε Πρωθυπουργό κ. Σαμαρά να εκδώσει ηλεκτρονικές ταυτότητες;
6ο  Είναι γεγονός ότι από τον Νοέμβριο 2017 μέχρι και τον Φεβρουάριο 2018 έχουν πραγματοποιηθεί εξονυχιστικοί έλεγχοι στα αεροδρόμια της Γερμανίας, σε 280.000 επιβάτες από Ελλάδα, σε όλους αυτούς βρέθηκαν μονάχα 35 περιπτώσεις ατόμων που ταξίδευαν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια ή ταυτότητες). Αριθμός που αντιστοιχεί στο (1/10.000) ένα δεκάκις τοις χιλίοις. Μεταξύ αυτών των πλαστών εγγράφων, δεν βρέθηκε ούτε ένα Ελληνικό.
Η στάση της Γερμανίας ως προς την Ελλάδα και τους ταξιδιώτες προς αυτή, παραβιάζει την συνθήκη Σένγκεν και είναι ο μοχλός πίεσης της Γερμανίας για να εκδοθούν νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες στην Ελλάδα, [για τα 350 εκατομμύρια Ευρώ].
Η κακοποίηση των Ελλήνων ταξιδιωτών στην Γερμανία θα έπρεπε να λυθεί  με ένα μεγάλο συγνώμη ή με αποζημίωση από την Γερμανική κυβέρνηση, αλλά που ευθιξία απούσας της απαίτησης.
Πιθανότατα στις 5 Φεβρουαρίου 2018 που έστειλαν οι 7 το γράμμα στον κο Τόσκα, δεν γνώριζαν τα ανωτέρω, τώρα που τα ξέρουν θα ήταν πρέπον και ζητούμε να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους.
7ο Στην απάντηση της ανωτέρω ερώτησης ο κος Τόσκας αναφέρει ότι η προθεσμία εναρμόνισης των Κρατών – Μελών της Ε.Ε. για την έκδοση νέων δελτίων ταυτοτήτων έληγε την 01/01/2006, δεν προσδιορίζει όμως και κρύβει το ότι δεν ήταν υποχρεωτική, για αυτό και το Ελληνικό κράτος δεν έχει πρόστιμο για την δήθεν παράλειψη του, αλλά και για αυτό υπάρχουν σήμερα μέλη της Ε.Ε. που δεν έχουν καθόλου !! αστυνομικές ταυτότητες.
Για τα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια) η Ε.Ε. αλλά και οι διεθνείς κανόνες (πρότυπα) έχουν εκδώσει οδηγίες για τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά τους και στα οποία η Ελλάδα είναι πλήρως εναρμονισμένη, διαθέτοντας στους πολίτες της το πιο ασφαλές διαβατήριο παγκοσμίως.
Τα υπόλοιπα που διαδίδονται προφανώς είναι ψέματα με κύριο σκοπό να μας πείσουν για την αναγκαιότητα νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας, για τα 350 εκατομμύρια Ευρώ.
Το ΙΝΚΑ έχει κυκλοφορήσει Δελτίο Τύπου για την κατά περίπτωση παρεχόμενη φωτοτυπία της σημερινής ταυτότητας με την κατάλληλη αναγραφή σκοπού σε αυτή, ώστε να αποφύγουμε την πιθανή χρήση της φωτοτυπίας σε απάτη οποιουδήποτε κακόβουλου.
Με βάση προηγούμενες έρευνες, πλαστά διαβατήρια μπορεί να παραγγείλει οποιοσδήποτε μέσω του διαδικτύου με κόστος από 500 Ευρώ μέχρι 2000 Ευρώ και να τα παραλάβει στο σπίτι του από τρίτες χώρες, και αυτό το γνωρίζουν καλά οι αρμόδιες αρχές, αλλά και η Γερμανία και οι ΗΠΑ.
Το ΙΝΚΑ μαζί με φορείς και συλλόγους δεν θα σταματήσει τον αγώνα κατά της νέας χωρίς κανένα χρηστικό στοιχείο για τον πολίτη ηλεκτρονικής ταυτότητας που θέλουν να μας περάσουν για τα 350 εκατομμύρια Ευρώ. Ο λόγος και η χρησιμότητα της αριθμοποίησης των εμπορεύσιμων για την διαβίωσή του, πραγμάτων – προϊόντων & ζώων, δεν μπορεί και αρνούμαστε να εφαρμοστεί στον άνθρωπο που δεν είναι αναλώσιμος ούτε πράγμα, με δικαίωμα ελεύθερης αυτοδιάθεσης.
Ζητούμε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να σεβαστεί τις δύο διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν για αυτές τις νέες ταυτότητες, τις συγκεντρώσεις με συμμέτοχή χιλιάδων πολιτών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, από το 2010 που ανακοινώθηκε η λεγόμενη «κάρτα πολίτη» μέχρι σήμερα.
Να μην δεχθεί κανένας οποιαδήποτε ηλεκτρονική ταυτότητα, επειδή δεν έχει σκοπό την ταυτοποίηση του πολίτη, αλλά τον έλεγχο και την παράνομη και αφανή παρακολούθηση του, για να είναι έρμαιο του εκάστοτε Υπουργού και κόμματος που θα μπορεί όποτε θέλει να προσθαφαιρεί εξ αποστάσεως στοιχεία κατά το δοκούν. Τέτοια ταυτότητα δεν θα διευκολύνει τον πολίτη σε τίποτα αλλά μονάχα όσους θα έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικοποιημένα στοιχεία της, που ο ίδιος ο κάτοχος της μπορεί να μην τα ξέρει.
Υπενθυμίζουμε ότι με την χωρίς φραγμό εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, και προγράμματα γίνονται τόσο έξυπνα, ακραία επικίνδυνα και ανεξέλεγκτα διακινώντας αυτόματα  πληροφορίες αλλά και εντολές !! έως και αυτοκαταστροφής, που ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε.

Η εποχή επιβολής ολοκληρωτισμού από τις άρρωστες λέσχες, επιχειρείται να πραγματοποιηθεί με νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες και που ο Οργουελ μοιάζει απλά μια παρόδια μπροστά σε αυτά που επιχειρούν και θα μπορούν να επιβάλουν σε όλους τους πολίτες.
inka.gr
(ΔΤ 14/03/2018)

Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Αίτηση προς τον Δήμο Πειραιά για παράνομες χρεώσεις κλήσεων ΚΟΧ

Αποτέλεσμα εικόνας για αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου
Παραθέτουμε για κοινή χρήση των δημοτών του Πειραιά  αλλά και για οποιοδήποτε άλλο Δήμο, το έντυπο του ΙΝΚΑ και που πρέπει να απευθυνθεί ο πολίτης στον αρμόδιο Δήμο σε διάστημα λιγότερο των 10 ημερών, από τότε που θα παραλάβει την σχετική έκθεση από δικαστικό επιμελητή, περί αναγκαστικής κατάσχεσης, για χρεώσεις παραβάσεων ΚΟΧ (παράνομη στάθμευση) πέρα της τριετίας.

Κατεβάστε την αίτηση (κάνοντας αριστερό κλικ στο βελάκι πάνω αριστερά, όπου θα εμφανίσει τρεις επιλογές Download / Log in / Sign up, επιλέξτε Download) και διαμορφώστε/συμπληρώστε την κατάλληλα με τα δικά σας στοιχεία και δεδομένα.Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε με το ΙΝΚΑ - ΔΙΚΑΠ  https://inkadikap.blogspot.gr/p/blog-page_56.html , η τεκμηρίωση της παράνομης πράξης του Δήμου Πειραιά βρίσκεται μέσα στο κείμενο της αίτησης.

Αφού παραδώσετε στον Δήμο την αίτηση, πάρτε αριθμό πρωτοκόλλου από την γραμματεία του Δήμου και επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις επόμενες ενέργειες που πρέπει να προβείτε.